تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

رسوب زدای الکترونیکی

تصفیه آب به روش تعویض یونی

 

سختی گیر رزینی و کاهش سختی آب

رزین های تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می باشند که به وسیله تبادل یون می توانند جهت جذب کاتیون ها و آنیون ها به کار گرفته می شوند. پدیده تبادل یون یک تعادل شیمیایی است و از اصول حاکم بر تعادل ها پیروی می کند.رزین ها به دو دسته کاتیونی و آنیونی تقسیم می شوند. رزین های کاتیونی اکثرا یا بر پایه سدیم و یا هیدروژن ساخته می شوند که جهت تبادل با دیگر کاتیون های دردسرساز و نامطلوب به کار گرفته می شوند. مثلا در رزین های سدیمی ، کلسیم و منیزیم که عوامل سختی ساز هستند با یون سدیم تعویض می شوند.

رزین های آنیونی اکثرا بر پایه کلراید یا هیدروکسید بنا شده اند و جهت تبادل با دیگر آنیون های نامطلوب به کار می روند. این روش هزینه اولیه پایینتر و هزینه نگهداری بسیار بالاتری دارد. بیشتر هزینه مربوط به احیای رزین با مصرف مواد شیمیایی می باشد. البته این روش محدودیت TDS دارد. با افزایش TDS به بالاتر از 700 راندمان کار پایین آمده تا جایی که در TDS بالای 2000 تاثیر کم رنگتری دارد.

| تصفیه آب | دستگاه تصفیه آب | آب شیرین کن | | تصفیه آب | دستگاه تصفیه آب | آب شیرین کن |

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...