تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

دما چه نقشی در کارکرد ممبران دستگاه تصفیه آب دارد؟

مقدمه ای برای نقش دما بر ممبران دستگاه تصفیه آب

در این چند سال گذشته استفاده از سیستم های اسمز معکوس به جهت تصفیه آب بیشتر از قبل مورد استفاده قرار میگیرد مخصوصا که به دلیل کمبود منابع آبی، تصفیه آب دریا و تبدیل آن جهت آب شرب بیشتر از سال های قبل شده است . به همین دلیل استفاده از ممبران دستگاه تصفیه آب خیلی زیاد شده است که اگر بتوانیم شناخت بیشتری داشته باشیم از ممبران و عواملی که عمر آن را پاین می آورد صرفه جویی خوبی خواهیم داشت ئر زمینه کاهش هزینه های نگه داری دستگاه تصفیه آب صنعتی.

عوامل موثر بر عملکرد ممبران دستگاه تصفیه آب

یکسری عوامل رو عملکرد ممبران دستگاه تصفیه آب تاثیر دارد که از آن عوامل میتوان به ph آب ، ناخالصی های داخل آب مانند کلر باقی مانده و دمای آب ورودی به دستگاه تصفیه آب اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است که به نقش دمای آب پرداخته شود که چه نقشی در عملکرد ممبران دستگاه تصفیه آب دارد. برای برسی نقش دما در راندمان ممبران دستگاه تصفیه آب شیرین کن دریایی فشار آب و دبی را ثابت نگه میداریم و دمای آب را تغییرمیدهیم به عنوان مثال دمای آب را از 22 درجه سانتی گراد به 30 درجه سانتی گراد می رسانیم. مشاهده شده است که راندمان ممبران از 42 درصد به 50 درصد رسید. دمای آب را وقتی کم میکنیم تولید ممبران کم میشود راندمان نیز کم میشود. به همین دلیل بهتر است دمای آب ورودی کمتر شود . در بعضی مناطق سرد سیر که دمای آب پایین می آید سعی میشود ابتدا دمای آب را متعادل کنیم سپس وارد ممبران کنیم که عمر ممبران کم شود و مشکل برای ممبران ایجاد میشود.

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...