تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

راهنمایی سر هم کردن لوله های کاروگیت1- وصل کردن به وسیله کوپلر:
برای این که ما متوجه بشیم که آب بندی لوله کاروگیت  به صورت کامل و دقیق انجام شده است  بااید دقت و ظراف مناسب را بکار ببریم جهت تمیز بودن واشر ها در نظر گرفت.
در حالتی که از لوله دوجداره مراقبت نشود تصویر کاروگیتی بودن لوله باعث میشود که مواد ترانشه به داخل کوپلر ها سرازیر شوند.
لازم به ذکر است زمان سر هم کردن کوپلر یک ورقه-ی پلاستیکی یا چوبی قسمت پایینیه لوله  دوجداره نصب شود. برای هر اتصال دو عدد واشر جهت انتهای لوله فاضلابی که داخل کوپلر جا ساز میشود مورد نیاز است.
واشر ها قبل از قرار گرفتن رو لوله هاا روان کنندهی مناسب، روانکاری شوند. حصول اطمینان از روانکاری کامل هر دو واشر و کوپلر مهم میباشد. باید برای جا افتادن کامل انتهای هر دو لوله کاروگیت  داخل کوپلر دقت کافی به عمل آید. اگر در جا افتادن واشر مشکلی پدیدار شود معمولا به دلیل عدم روانکاری مناسب واشر و کوپلر میباشد. اگر واشر هنگام نصب به طور مناسب روانکاری نشودممکن است از محل خود خارج شود

 
2- وصل كردن با کوپلر حرارتی:

اتصال با کوپلر حرارتی  برای اتصال لولههای پلیاتیلن دوجدارهی مورد استفاده در آبیاری، بهداشتی، مجرای فاضلاب و زهکشی، ساختمان، صنایع معدن، کانال کشی و محافظ کابل در زیر زمین مناسب است.
این کوپلرها از مواد پلیاولفین شبکهای شده با کیفیت مرغوب تولید میشوند. پوشش چسبناک مذاب داغ، آببندی 100% را فراهم میکند. این روش برای اتصال لولههای با قطر بزرگاز نظر عملی ممکن و از نظر اقتصادی به صرفه میباشد.

به شکل کوتاه و خلاصه خوبیها این این وپلر ها عبارت است از:
نصب شدن در زمانی کوتاه و بدون مشکل
قدرت بسیار بالا در ضربه خوردن و سایش کردن
تعبیه شده جهت شرایط خشم و تر در زیر زمین
اتصال یکسان و هم سطح با لوله
سازش کردن بیشتر در موارد غیر هم سان به علت خاصیت های الاستومری
شرایط مناسب برای ب کارگیری از یک سایز کوپلر برای لوله های با سایز های بزرگ تر و مختلف به دلیل خاصیت جمع شدگی بالا
مقاوم در برابر گرمای بالا، اشعات نور های فرا بنفش، ارتعاشات، تیکه های کوچک سنگ و شرایط نا مناسب در صنعت .
در هر سایز و طول و ابعادی که برای هر کاری مورد نیاز است موجود میباشد.

 

تلفن فروش لوله و راهنمایی : 02188420878

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...