تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

مصرف آب شرب ازدستگاه تصفیه آبRO در درازمدت

دانشمندان معتقدند که مصرف آب شرب در دراز مدت که بوسیله دستگاه تصفیه آب حاصل می شودبرای بدن انسان زیان آوراست زیرا دستگاه آب شیرین کن تمام یون ها واملاح آب را حذف می کند در واقع ممبران ها چه املاح مفید وچه املاح غیرمفید راحذف می کنددر صورتیکه بدن انسان به املاح مفیدمثل کلسیم و...نیاز دارد.ما می توانیم آب دستگاه ROراکه بعد از ممبران تولید می شودبه مقدار نیاز به آن املاح مفید را اضافه کنیم که این آب برای بدن انسان مفیدباشدباید در نظر داشته باشیم املاحی که باعث ایجاد سنگ کلیه در بدن انسان می شود را از آب حذف کنیم.

این شرکت با قرار دادن شیرمیکس در دستگاه تصفیه آب املاح مورد نیاز را از آب خام به آب تصفیه شده اضافه میکند تا این آب برای سلامتی انسان و بدن انسان مفید باشد.

تلفکس: 02188420878      لینک تلگرام ارتباط با ما : @Zeinodin_javad

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...