تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

کاربردرسوبزدای الکترونیکی پاک آب کنترل درچیلرها وبرج های خنک کننده:

درتمامی سیستم های سرمایشی چون کاتیون وآنیون موجود در آب به هم چسبیده اند ودر حال حرکت می باشند آب باعث ایجادتشکیل رسوب در نازل ها و جداره های لوله ها می شودو به مرور زمان راه مسیر آب را می گیرند که سیستم با افت فشار مواجه می شود که اپراتور برای حذف این رسوبات مجبور به اسیدشویی در سیستم می شود که باعث خوردگی وپوسیدن لوله ها ونازل ها به مرور زمان می شود.

رسوبزدای الکترونیکی که ورودی سیستم ها نصب می شودباعث می شوند که کاتیون و آنیون همدیگررا خنثی کنند و از هم فاصله بگیرند لذا آب خاصیت چسبندگیش را از دست می دهد که اصطلاحا می گویند آب یونیذه شده است که این آب باعث جلوگیری از تشکیل رسوب می شود و رسوبات از قبل تشکیل شده را معلق و همراه جریان اب به کف سیستم منتقل می کند که توسط شیرتخلیه ها آن ها را از مدار خارج میکنیم.

استفاده از رسوبزدای الکترونیکی یک نوع روش فیزیکی می باشد یعنی ما بدون اینکه چیزی به آب اضافه کنیم و یا چیزی از آب بگیریم می توانیم رسوبات موجود در سیستم های سرمایشی را حذف کنیم که در این شرایط سیستم با راندمان بسیار خوب وعمر بالاتر می تواند سالیان زیاد کار کند.

تلفکس: 02188420878

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...