تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

چگونه شوری آب، عملکرد باغات پسته را کاهش می‌دهد؟

منبع خبر: شرکت مهندسی آتیه انرژی تولیدکننده پکیج های تصفیه آب وتصفیه فاضلاب

تلفن:02188420878    


پسته به عنوان گیاهی مقاوم به شوری شناخته می شود. این مسئله هر چند یک نقطه قوت برای این درخت می باشد اما باعث شده است تا در بعضی از موارد باعث اشتباه محاسباتی شده و اظهار نظرهای نادرستی در خصوص آن صورت گیرد.

به طوری که بعضی از افراد خیال می کنند که افزایش شوری آب هیچ محدودیتی برای رشد درخت و تولید پسته ایجاد نمی کند. از آنجایی که این افراد با آب های شور مواجه نشده اند، لذا آب های ۵ یا ۶ هزار میکروموس را نسبت به آب آشامیدنی شور تلقی نموده و چون این آب ها تاثیر منفی بر تولید پسته ندارند، بنابراین نتیجه گیری می کنند که شوری آب تاثیر منفی بر تولید پسته ندارد.

این در حالی است که مطالعات موسسه تحقیقات پسته کشور نشان می دهد، شوری آب تا مرز ۸۰۰۰ میکروموس بر سانتیمتر تاثیر منفی بر تولید پسته نداشته ولی از این مقدار به بالا باعث کاهش عملکرد می شود. تخمین تابع تولید آب در موسسه تحقیقات پسته کشور نشان می دهد که افزایش شوری آب از مرز ۸۰۰۰ به به بالا به شرح جدول ۱ باعث کاهش عملکرد پسته می شود. این جدول بر اساس میزان مصرف آب ۸۵۰۰ متر مکعب در هکتار در سال تنظیم شده است.

jadval-shouriii

چنانچه جدول ۱، نشان می دهد، برای باغات پسته با خاک های سبک و متوسط و ارقام فندقی، احمد آقایی و اکبری، استفاده از آب باشوری های بیشتر از ۱۸۰۰۰ میکرو موس صرفه اقتصادی ندارد زیرا میزان عملکرد در هکتار محصول کمتر از میزان معادل هزینه جاری (۳۶۰ کیلوگرم در هکتار) است. لذا خاموشی چا های با EC های بیشتر از ۱۸۰۰۰ برای تمام خاک ها و تمام ارقام پسته توصیه می شود. برای باغات با بافت خاک سنگین و رقم کله قوچی این آستانه اقتصادی حتی کمتر می باشد. بر اساس نتایج جدول ۱، آبیاری باغات پسته با خاک سنگین و رقم کله قوچی با آب های با EC های بیشتر از ۱۵۰۰۰ به صرفه اقتصادی نیست.

استفاده از آب شیرین کن کشاورزی (دستگاه تصفیه آب ) می تواند راه خوبی برای دسترسی به آب های شیرین درکشت پسته باشد و باعث شود تاراندمان تولیدمحصول درهرهکتار بالاتر رفته وهمچنین از خشک شدن درختان بخاطر شوری جلوگیری نمود

| شوری آب | پسته | آب شیرین کن | دستگاه تصفیه آب |
| شوری آب | پسته | آب شیرین کن | دستگاه تصفیه آب |

 

 

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...