تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

سوپرجاذب

ما بهترین راه را برای حل بحران کم آبی به شما پیشنهاد می کنیم

با استفاده از هیدروژل(سوپرجاذب) تعداد دفعات آبیاری را به حداقل ممکن رسانده ایم

www.superjazeb.com

ساختار سوپرجاذب کشاورزی پلیمری آبدوست می باشد با شبکه سه بعدی که توانایی جذب و نگهداری متمایز زیاد آب و محلولهای آبی را دارا می باشدحتی اگر تحت فشار باشد . به طور کلی می توان گفت که سوپرجاذب آب ماده ای خشک وبه طور معمول شکر مانند با توانایی جذب آب وبرخی مواد محلول به میزان چندین برابر وزن خود می باشد.

 

سوپرجاذب کشاورزی  آب دارای 4مش (دانه بندی) مختلف می باشد که بر اساس توصیه های فنی  کارشناسان بر حسب شرایط مختلف از قبیل نوع کشت ، بافت خاک ، شرایط اقلیمی و.... در اختیار کشاورزان وباغداران قرار می گیرد . ساختار این مواد به گونه ای است که می توانند در شرایط یونی، فشار ، میکروارگانیسم های خاک ، چندین سال مانند یک مخزن، آب و مواد محلول را جذب ، نگهداری و بر حسب نیاز ریشه (بر اثر اختلاف فشار اسمزی ) در اختیار گیاه قرار دهند. سوپرجاذب هرگز به مواد اولیه خود بر نمی گردد و واکنشهای این پلیمر به طور کامل غیر سمی است.

سوپرجاذب کشاورزی موادی آلی است که در شرایط یونی و میکروبی خاک به آرامی تجزیه می شوند و سرانجام به آب، دی اکسیدکربن ، ترکیبات نیتروژن دار غیرسمی ازجمله آمونیاک تبدیل وبه ماده آلی خاک اضافه می شوند. سوپرجاذب ها خنثی وبی اثرند که مصرف آنها در کشاورزی و محیط زیست خطری در پی ندارد و ایمنی استفاده از آنها در خاک به وسیله وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، فرانسه وآلمان تایید شده است. سوپرجاذب ، نوع کشاورزی این پلیمرهاست که استحکام ژل حاصل از آن بیشتر بوده و چندین سال در خاک دوام می آورد.

نام تجاری این محصول سوپرجاذب ، هربوزورب یا استاکوزورب می باشد.

 

نحوه عملکرد پلیمرسوپرجاذب کشاورزی سوپرجاذب کشاورزی عمل جذب و حفظ آب و انتقال آن را به ریشه بارها و بارها تکرار می کند. سرعت جذب با اندازه ذرات سوپرجاذب نسبت عکس وبا دمای محیط تورم نسبت مستقیم دارد.

اگرچه نمونه های سوپرجاذب کشاورزی  با ذرات درشت تر همواره سرعت جذب کمتری دارند اما ظرفیت جذب نهایی آنها هنگام تحت فشار بودن بیشتر از نمونه های ریز است، پس اندازه ذرات را درشت در نظر می گیرند تا تحت فشار خاک ظرفیت جذب بیشتری داشته باشند.

ازدست دادن آب سوپرجاذب کشاورزی فقط تحت شرایط مورد اشاره ذیل صورت می گیرد

: 1. براثر اختلاف فشار اسمزی :   همین پدیده باعث می شود تا ریشه بتواند آب و محلولهای موجود را به بهترین نحو از سوپرجاذب دریافت کند.

2. تبخیر :  با توجه به این که سوپرجاذب در عمق حد اقل 10 تا 50 سانتی متری زیر خاک به کار می رود بنابراین آب ذخیره شده درون آن دچار تبخیر نمی شود.

مزایای استفاده از پلیمرسوپرجاذب آب

● بهینه سازی مصرف آب ● تهویه بهینه خاک ● اصلاح خاک و جلوگیری از فرسایش ● افزایش قابل توجه کمی و کیفی محصول ● افزایش تاثیر کود ها و آفت کشها ● جذب حداقل رطوبت موجود در خاک ● تحریک ریشه زایی در درختان ● افزایش قوه نامیه بذر ● امکان کشت در مناطق شیبدار و غیر قابل کشت ● کاهش شیب افت رطوبت خاک پس از آبیاری اولیه ● کاهش بسیار زیاد تلفات نهالکاری ● ارتقا صفات مطلوب چمن از جمله : ● افزایش شدت رنگ ، کا هش میزان پژمردگی ، افزایش تراکم ، افزایش پوشش د هی چمن دوام وپایداری هربوزورب یااستاکازورب

شرکت تولیدکننده سوپرجاذب کشاورزی  دوام عملکرد سوپرجاذب را در خاک حدود 7-5 سال ذکر کرده است که این زمان به بافت خاک ، شرایط اقلیمی ، دما ، وزش باد و... بستگی دارد .

پس از قرار گرفتن سوپرجاذب کشاورزی  درخاک به علت تخریب شیمیایی و میکروبی سالیانه 15-10درصد از کارایی اولیه سوپرجاذب افت می کند نکته:سوپرجاذب نباید در معرض آفتاب و روی سطح خاک قرار بگیرد زیرا بر اثر تخریب نوری و گسستگی سریع زنجیرهای پلیمری خواص جذبی خود را از دست می د هد . اصلاح خاک انقباض و انبساط پی در پی سوپرجاذب بر اثر جذب و از دست دادن آب باعث می شود تا تهویه خاک اطراف ریشه به خوبی انجام شده واصطلاحاً خاک پوک شود که خود فواید بسیار زیادی را به همراه دارد .

با توجه به اینکه خاکهای سبک توانایی ذخیره و نگهداری رطوبت کمی را دارند و خاکهای سنگین میزان رطوبت بالایی را در خود نگهداری می کنند اما رطوبت قابل استفاده گیاه در حدفاصل بین ظرفیت زراعی (f.c ) و نقطه پژمردگی دائم (p.w.p ) نسبتاً کم می باشد ، با اضافه کردن سوپرجاذب به خاک علاوه بر اینکه ظرفیت نگهداری آب در خاکهای سبک افزایش می یابد ، نفوذ پذیری آب نیز در خاکهای سنگین اصلاح شده و از میزان تبخیر آب در خاک کاسته می شود و در نهایت کارآیی مصرف آب آبیاری افزایش یافته و در مصرف آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای می گردد. و همچنین از شویش و فرسایش خاک، این ثروت بزرگ جلوگیری نمود. منافع اقتصادی کاربرد سوپرجاذب با استفاده از سوپرجاذب شیوه نوینی از آبیاری ارائه شده که با توجه به موارد فوق منافع اقتصادی آن بشرح ذیل می باشد:

1-سوپرجاذب آب در مناطق خشک با ذخیره آب و در اختیار قرار دادن آن به طور تدریجی و در مناطق مرطوب مانند شمال کشور که دسترسی به آب شیرین با EC مطلوب هزینه بالایی دارد باعث کاهش دفعات آبیاری شده و موجب کاهش هزینه نهایی تا 50 درصد می شود

. 2

- استفاده از سوپرجاذب آب موجب می شود تا ریشه گیاه همواره در مجاورت رطوبتی مطلوب بوده در نتیجه محصولی با افزایش کمیت ( حدود 20-10 درصد) و کیفیت بیشتر تولید شود و در نهایت باعث افزایش درآمد حاصله می گردد. - سوپرجاذب از سویی با جذب بیشتر کودهای ارگانیک ، شیمیایی محلول در آب و همچنین سموم و آفت کشها از هدر رفت آنها به طور چشمگیری جلوگیری می نماید و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه ای (بین 50-30 درصد) در مصرف این مواد ایجاد میکند . از سوی دیگر در پی جذب این مواد و نگهداری آنها درون خود ضمن آن که تمامی این مواد را بنا به نیازگیاه در اختیار ریشه قرار می دهد از انتشار آنها در محیط و ایجاد آلودگی  مقادیر ناچیز آبهای زیر زمینی جلوگیری می نماید.

4- سوپرجاذب آب با ایجاد پیوستگی بین ذرات خاک از فرسایش آن به ویژه در مناطق شیبدار جلو گیری کرده و باعث ایجاد و امتداد این ارزش افزوده طی سالیان متمادی در جهت حفظ خاک ، این ثروت بزرگ میشود

. 5- استفاده از سوپرجاذب آب در کشاورزی در مقایسه با انواع روشهای سنتی و پیشرفته آبیاری مانند قطره ای و بارانی به دلیل حداقل سرمایه گذاری اولیه مقرون به صرفه تر می باشد. نتیجه بنابراین استفاده از سوپرجاذب به تنهایی یا در کنار سایر روشهای آبیاری در صورتیکه به نحوه صحیح به کار رود و ادامه یابد این توانایی را دارد که زمینهای خشک و غیر قابل کشت کشورمان را با کمترین هزینه از خشکسالی نجات دهد و همچنین تحولی عظیم در کشاورزی و اقتصاد کشاورزان شریف و کلیه مراکز و سازمانهای حفظ و نگهداری منابع طبیعی و فضای سبز کشور ایجاد کند.    بوشهر رساندیم

    راهنمای کاربرد سوپرجاذب آب

کاشت نهال :  ابتدا گودالی با عمق مناسب حفر نموده سپس حدود 100 گرم سوپرجاذب را داخل گودال می ریزیم وبا مقداری خاک مخلوط می کنیم و نهال را داخل گودال قرار داده و گودال را پر میکنیم . باید سعی شود سوپرجاذب در نزدیکی ریشه قرار بگیرد.

انتقال نهال : ریشه بدون خاک نهال را در مخزن حاوی ژل سوپرجاذب آب ( ویژه انتقال نهال )  فرو می بریم ،پس از خارج کردن نهال مقداری ژل به ریشه نهال می چسبد که رطوبت لازم را در طی زمان انتقال حفظ می نماید .جهت کاشت این نوع نهال تمامی مراحل همانند کاشت نهال بدون ژل می باشد و فقط در هنگام کاشت از سوپرجاذب به صورت خشک در گودال به میزان 30گرم سوپرجاذب استفاده میشود.

  درختان زیر پنج سال و درختچه ها:  حدود 100- 200گرم سوپرجاذب خشک به ازای هر درخت توصیه می شود. روش کار به این صورت است که در قسمت سایه انداز درخت که توسعه ریشه بیشتر است 3 حفره 50-40 سانتی متری ایجاد می کنیم اندازه و تعداد حفره ها بستگی به اندازه درخت دارد .در این روش که روش کپه ای ( درون گودال ) است مقداری سوپرجاذب را در کف چاله ها به صورت خشک می ریزیم و سپس روی آن را با خاک معمولی پر می کنیم  البته چاله ها باید حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین پایین تر باشند . علاوه بر این روش  این مواد می توانند به صورت نواری(در محدوده توسعه ریشه دور تا دور درخت نواری به عمق 50-40 سانتی متر حفر می شود و مقدار مشخص شده در کف کانال به طور یکنواخت پخش میشود) و اختلاط کامل (مقدار مشخص شده را باخاک داخل چاله مخلوط کرده و آن را در کف چاله می ریزیم) به کار روند . میزان مصرف سوپرجاذب بستگی به بافت خاک و اندازه درخت دارد.

 

درختان میوه و جنگلکاریهای شهری:

 

 200- 400گرم سوپرجاذب برای هر درخت توصیه می شود  روش کار به این صورت است که در قسمت سایه انداز درخت که توسعه ریشه بیشتر است 5-3 حفره 50-40 سانتی متری ایجاد می کنیم ( اندازه و تعداد حفره ها بستگی به اندازه درخت دارد )  در این روش که روش کپه ای ( درون گودال ) است مقداری سوپرجاذب را در کف چاله ها به صورت خشک می ریزیم و سپس روی آن را با خاک معمولی پر می کنیم البته چاله ها باید حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین پایین تر باشند . علاوه بر این روش این مواد  می توانند به صورت نواری و اختلاط کامل (به همان روشی که در بالا توضیح داده شد.) با خاک به کار روند،در هر صورت پس از پایان این مراحل آبیاری انجام می گیرد .

زمینهای چمن:

 به مقدار 50 الی 100 گرم سوپرجاذب آب در هر متر مربع و در عمق 5/2- 2 سانتی متری خاک قرارمی دهیم. روش کار به این صورت است که ابتدا بستر خاک را آماده می کنیم و بعد مقدار توصیه شده را به صورت دستپاش یا بذر پاش در سطح خاک پخش کرده و سپس با برگرداندن این مواد  را در لایه 2 الی 5/2سانتی متری قرار می دهیم و به اندازه 10 سانتی متر خاک معمولی روی آن می ریزیم و غلتک می زنیم و بعد عملیات بذر پاشی را انجام می دهیم. دراین روش مقدار آبیاری کمتر از روشهای معمول و همچنین دوره آبیاری طولانی تر  می شود . گیاهان زینتی :  جهت کاشت گیاهان زینتی مانند انواع رزها و غیره ، ابتدا چاله ای به عمق مناسب بوته حفر می کنیم و حدود 20 الی 30 گرم سوپرجاذب بسته به اندازه بوته در ته چا له می ریزیم و با خاک داخل چاله مخلوط می کنیم و آنگاه بوته گل را داخل چاله قرار داده آن راآبیاری می کنیم . کشتهای زراعی: بسته به خصوصیات مزرعه از جمله بافت خاک، شرایط اقلیمی منطقه، نوع محصول، دوره آبیاری و. حدود200-100 کیلوگرم سوپرجاذب  در هر هکتار (10000متر مربع) خاک استفاده می شود و به دو صورت نواری[1] ، دست پاش[2] اعمال می شود. [1]   روش نواری: سوپرجاذب را ته شیار ریخته و روی آن را با خاک پوشانده و آبیاری می شود . [2]  روش دستپاش یا کود پاش: سوپرجاذب در سطح مزرعه پخش می شود و با ابزار مناسب آنها را زیرخاک می برند. پرورش قارچ:  سوپرجاذب به مقدار دو کیلوگرم در هرمتر مکعب با بستر کاشت مخلوط شده و تا حالت اشباع آبیاری می شود.

 

خزانه نشاء:  حدود 120- 40 گرم سوپرجاذب آب در هر متر مربع ودر عمق 15-10سانتی متری استفاده می شود. خزانه نشاء:  حدود 120- 40 گرم سوپرجاذب در هر متر مربع ودر عمق 15-10سانتی متری استفاده می شود.

توضیح مهم: 1- در هر یک از شرایط فوق لازم است تا 3-2 نوبت آبیاری معمولی انجام شود و سپس فاصله آبیاری را افزایش دهید . 2- کاربرد سوپرجاذب بسته به نوع گیاه ، بافت خاک ، شرایط اقلیمی و کیفیت آب ، موجب کاهش آب مصرفی به میزان 70-50%می شود که این مقدار برای گیاهان گلدانی 75-50% ، زمینهای چمن 40- 15%،  گیاهان زراعی در شرایط زراعی 40-20% است. 3-قبل از کاربرد  از مخلوط کردن سوپرجاذب با هر نوع کود و مواد افزودنی جامد و مایع دیگر جداً خود داری کنید. 4- هنگام کاربرد همزمان از سوپرجاذب و کود و یا هر افزودنی دیگرباید از چالکودهای مجزا استفاده شود . (مانند روش بعلاوه و ضربدر) 5- سوپرجاذب باید دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.    

 

این شرکت همچنین نمایندگی انحصاری خاکهای ژله ای هلندی رانیز دارا می باشد.که این خاک های ژله ای متمایزبا نمونه های موجود در بازار که عمدتاچینی هستند می باشند.(خاک ژله ای) مزایا:1-عدم گرفتن بوی بد2-عدم تغییر رنگ اصلی به مدت 5 سال3-عدم وجود سم درآنها4-دارابودن تمام ریز مغذی های خاکدر نمونه های مرواریدی-مکعبی وپودری در 10 رنگ مختلف موجود می باشد.تنش خشکی در گیاهان-  

بهترین راه برای مبارزه با کم ابی و بهینه مصرف کردن اب استفاده از سوپرجاذب در کشاورزی می باشد.علی الخصوص کشور ما که روی خط کم آبی قرار داد و تنش کم آبی کشور ما راتهدید میکند

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره سوپرجاذب کشاورزی (هیدروژل)ودریافت کاتالوگ باتلفن های شرکت آتیه انرژی تلاش ،تماس بگیرید

 

تلفکس: 02188420878      لینک تلگرام ارتباط با ما : @Zeinodin_javad

 

کلمات کلیدی: | سوپرجاذب کشاورزی | سوپرجاذب آب | هیدروژل | خاک ژله ای | بلورآب |

| سوپرجاذب کشاورزی | سوپرجاذب آب | هیدروژل | خاک ژله ای | بلورآب |
 سوپرجاذب کشاورزی،سوپرجاذب آب،هیدروژل ،خاک ژله ای ،بلورآب

هیدروؤل کشاورزی تعداددفعات آبیاری را به حداقل میرساند

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...