تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

درباره رسوب زدای الکترونیکی - سختی گیر الکترونیکی

معرفي شركت:

شركت پاك آب كنترل بابهره گيري ازمتخصصان مجرب خود ̨ توليدات رسوبزداي الكترونيكي كشورهاي صنعتي جهان رامورد مطالعه وتحقيق دامنه دار قرار داده سپس در سال 1379 بامجوز رسمي از وزارت صنايع ومعادن براي اولين بار درايران اقدام به طراحي وتوليد انبوه رسوبزداي الكترونيكي نموده است.

محصولات شركت پاک آب کنترل ازنظركيفيت وبخصوص قيمت قابل رقابت باتوليدات مشابه كشورهاي صنعتي مي باشد.  

اصول كار رسوبزداي الكترونيكي پاک آب کنترل :

امواج الكترونيكي دائما درحال تغيير توسط دستگاه PAC توليد واز طريق آنتن هايي كه بدور لوله آب پيچانده مي شود به آب سخت داخل لوله انتقال داده مي شود .

تحت تاثير اين ميدان نمكهاي محلول كه به صورت يون در آب هستند به شكل بلورهاي ريز و معلق در مي آيند.تجمع اين ذرات هسته تشكيل دهنده بلور خنثي كربنات كلسيم به شكل رسوب معلق درآب را تشكيل مي دهند كه فاقد خاصيت چسبندگي مي باشد .لذا ديگر روي جدار داخلي لوله و تجهيزات رسوب تشكيل نمي شود ونيز به دليل بالا رفتن حلاليت آب رسوب هاي قبلي نيز درآب حل وتبديل به بلورهاي معلق در آب مي شود.

 مزایای رسوبزدای الکترونیکی پاک آب کنترل :  

- رسوبزدای الکترونیکی ازتشکیل رسوب درلوله هاوتجهیزات جلوگیری می کند . -

رسوبات ازقبل تشکیل شده راازجداره لوله هاوتجهیزات جدانموده وهمراه جریان آب دفع می کند .

-موجب افزایش انتقال حرارت درمبدلها شده لذاموجب صرفه جویی درانرژی می شود .

 -موجب کاهش خوردگی ودرنتیجه افزایش طول عمرلوله هاوتجهیزات می شود .

 -حلالیت آبی که تحت تاثیررسوبزدای الکترونیکی قرار گرفته ، بالامی رود.لذاصابون ، شامپو وسایرموادشوینده بهترکف خواهندکرد .  

-بااستفاده ازرسوبزدای الکترونیکی دیگرنیازی به سختی گیرهای شیمیایی ، تبادل یونی واسیدشویی نخواهدبود .  

-رسوبزدای الکترونیکی تنهاموجب تغییرات فیزیکی درآب می گردد .

-سازگاربامحيط زيست بوده وبرخلاف سختي گيرهاي شيميايي وتبادل يوني دركيفيت آب آشاميدني تاثيري نداشته وكيفيت آب همچنان مطلوب باقي مي ماند.

-نصب آن آسان ونيازي به لوله كشي نداردوبرروي انواع لوله هاقابل نصب مي باشد.

- بابرق شهر كارميكمندودرصورت نوسان ياقطع برق داراي سيستم شروع بكاراتومياتيك مي باشد. -

مصرف برق آن ناچيز مي باشد،حجم كوچكي داشته وبهاي آن حدود 20 درصد مشابه خارجي وسختي گيرتبادل يوني مي باشد  

كاربرد رسوبزداي الكترونيكي یادستگاه ضدرسوب الکترونیکی

انواع مبدلهاي حرارتي

تجهيزات توليدمواد غذايي ولبني باغباني وآبياري قطره اي

ايرواشروبرج هاي خنك كننده

كارخانجات تزريق پلاستيك

استخرهاي شنا ساختمانهاي تجاري ومسكوني

دندانپزشكي ومراقبت هاي پزشكي ديگ آب گرم وپكيج يونيت كارخانجات يخ ونوشابه سازي

آبخوري مرغداريها رطوبت زن وكولر آبي تجهيزات كارواش صنايع نفت وپتروشيمي ماشينهاي ظرفشويي در كليه تاسيساتي كه با آب سخت كار مي كنند.  

سوال وپاسخ درمورد سيستم رسوبزداي الكترونيكي آب

  رسوبزداي الكترونيكي (سختی گیر الکترونیکی )چيست؟

رسوبزداي الكترونيكي آب تكنولوژي جديدي است كه بااعمال ميدان الكترومغناطيسي برآب وبدون هيچگونه تغييرشيميايي درآب مانع ازتشكيل رسوب درجدارلوله هاوتجهيزات مي شودورسوبات ازقبل تشكيل شده رانيزبه مرورزمان ازبين ميبرد.

رسوبزداي الكترونيكي چگونه كار مي‌كند؟ ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده از يك طرف ذرات يوني موجود در آب (خصوصا كلسيم) را به حالت بلورهاي خنثي در آورده و آنها را از حالت محلول به حالت محلول معلق تبديل مي‌كند و به اين ترتيب مانع رسوب‌گذاري ذرات كربنات كلسيم ( كه بخش اصلي رسوب هستند) بر ديواره‌ها مي‌شود.در عين حال ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده توسط قسمتي از مولكول‌هاي آب جذب شده و باعث افزايش قدرت حلاليت آب مي‌شود. به اين ترتيب علاوه بر متوقف شدن عمل رسوب‌گذاري با گذشت زمان، رسوب از قبل تشكيل شده نيز از ديواره‌ها جدا مي‌شود. در اين روش ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده بر آب موجب ايجاد ذرات كريستالي كوچك كربنات كلسيم در ميان آب مي‌شود.

اين ذرات به عنوان هسته‌هاي اوليه براي ايجاد كريستال‌هاي بزرگتر عمل كرده و به اين ترتيب به جاي تشكيل رسوب روي ديواره‌ها و سطوح انتقال حرارت، ذرات رسوب به صورت محلول معلق در ميان آب تشكيل مي‌شود. در عين حال رسوبزداي الكترونيكي حلاليت آب را نيز افزايش داده و به اين ترتيب رسوب قبلي را نيز در آب حل مي‌كند.

مزاياي رسوبزداي الكترونيكي بر روش‌هاي سختي‌گيرهاي زريني چيست؟

عدم نياز به سرويس و نگهداري عدم آلوده‌سازي محيط زيست و آب و حذف رسوب از قبل تشكيل شده قابل استفاده در مصارف بهداشتي، شرب و كشاورزي

. رسوبزداي الكترونيكي(الکترومغناطیسی) در چه زمينه‌هايي كاربرد دارد؟

در هر جايي كه آب وجود دارد مي‌تواند كاربرد داشته باشد. از آنجا كه آب عنصري با قابليت‌ها و موارد استفادة گوناگون است و با توجه به وجود كربنات كلسيم در اغلب منابع آب، مي‌توان حدس زد كه سختي‌گير الكترونيكي كاربردهايي به مراتب بيش از آنچه كه در قسمت‌هاي بعدي اشاره خواهد شد داشته باشد.از جمله موارد ديگر استفاده از اين سيستم مي‌توان به كاربردهاي كشاورزي (اعم از آبياري قطره‌اي و غير آن)، كارخانجات نساجي (در شستشوي الياف) و... اشاره كرد.

تفاوت‌هاي رسوبزداي الكترونيكي با سختي‌گيرهاي مغناطيسي چيست؟

از چند جهت بر سيستم‌هاي مذكور برتري دارد: - در هر اندازه‌اي قابل ساخت است (امروزه سختي‌گيرهاي الكترونيكي براي لوله‌هايي با قطر 1 متر ساخته مي‌شوند) در حالي كه سختي‌گيرهاي مغناطيسي معمولا در ابعاد زير 3 اينچ عرضه مي‌شوند.- سختي‌گيرهاي مغناطيسي عملكردي كاملا متناسب با سرعت آب دارند در حالي كه عملكرد رسوبزداي الكترونيكي تقريبا مستقل از سرعت آب است.- توانايي سختي‌گيرهاي مغناطيسي در افزايش قدرت حلاليت آب ناچيز است

. رسوبزداي الكترونيكي (سختی گیرالکترونیکی)چه تفاوتي با روش‌هاي رزيني دارد؟

- در سختي‌گير رزيني با عبور آب از سختي‌گير يون‌هاي كلسيم با يون‌هاي سديم مبادله مي‌شوند.- يون‌هاي سديم بر خلاف كلسيم در آب كاملا حل شده و رسوب نمي‌كنند.- اين روش جزء روش‌هاي شيميايي فرآوري آب است (CWT) و عموما از آن در سر راه آب ورودي به تاسيسات استفاده مي‌شود در حالي كه رسوبزداي الكترونيكي به عنوان يك روش فيزيكي (PWT) با معلق‌سازي ذرات كربنات كلسيم مانع رسوب‌گذاري آنها مي‌شود و به منظور عملكرد صحيح بايد در ورودي هر دستگاه به صورت مجزا نصب شود.

رسوبزداي الكترونيكي وروش‌هاي سختي‌گيري رزيني چه تاثيري بر يكديگر دارند؟

دو مقوله كاملا جدا از يكديگر بوده و هيچ گونه تداخلي در عملكرد يكديگر ايجاد نمي‌كنند. به اين ترتيب مي‌توان آنها را در كنار يكديگر نيز استفاده كرد. (به عنوان مثال در ديگ بخار) آيا رسوبزداي الكترونيكي هزينه‌هاي دور ريز آب را كاهش مي‌دهد؟ كلاً، رسوبزداي الكترونيكي به سيستم‌ها اجازه مي‌دهد كه در سطح بالاتري از سختي كار كنند و اين به معني كاهش خروج آب از سيستم (DRAIN) و در نهايت كاهش دور ريز آب است. در عين حال رسوبزداي الكترونيكي بر خلاف سختي‌گيرهاي رزيني احتياج به شستشو (BACK WASH) ندارد.  

  رسوبزداي الكترونيكي رسوب از قبل تشكيل شده را چگونه حل مي‌كند؟

افزايش حلاليت آب از يك سو و ايجاد ذرات كوچك كربنات كلسيم كه نقش هسته‌هاي كوچك جهت ايجاد كريستال‌هاي بزرگتر را بازي مي‌كنند از سوي ديگر به تدريج رسوب‌ روي سطوح را در آب حل مي‌كند.

  چه زماني پس از نصب رسوبزداي الكترونيكي مي‌توان آثار آن را مشاهده كرد؟

مدت زمان لازم جهت تميز شدن سطوح از رسوبات قبلي بسته به شرايط آب، جنس و ضخامت آن دارد ولي به طور معمول اين زمان بين 50 تا 100 روز تغيير مي‌كند. در عين حال افزايش محسوس سختي آب طي روز‌هاي اول پس از نصب رسوبزداي الكترونيكي يكي از نشانه‌هاي عملكرد بهينه سيستم و حل شدن ذرات رسوب در آب است

. ابعاد ذرات محلول معلق كربنات كلسيم درچه حدي است؟ اين ذرات در مشاهداتي كه با ميكروسكوپ الكتروني صورت گرفته حداكثر با ابعادي در حدود چند ده ميكرومتر مشاهده شده‌اند   اثر افزايش سختي آب در سيكل برج خنك‌كن- بر عملكرد رسوبزداي الكترونيكي چگونه است؟ در اثر تبخير آب در برج خنك‌كن به تدريج سختي كل زياد مي‌شود. اين مساله در سيستم‌هاي غير صنعتي ( كه تمام فصل نيستند) و خصوصا در مواردي كه ميزان تبخير زياد نيست (مثلا تهران) مشكلي ايجاد نكرده و در نهايت در انتهاي فصل با تخليه آب سيستم سختي نيز خارج مي‌شود.در مورد سيستم‌هاي صنعتي و يا در مواردي كه ميزان تبخير بالاست مي‌بايد ميزان ماكزيمم سختي رابا زيرآب‌كشي (BLOW DOWN) كنترل كرد. اين ميزان ماكزيمم بسته به شرايط محيط و كيفيت آب تخمين زده مي‌شود

. آيا رسوبزداي الكترونيكي بر خورندگي آب تاثير مي‌گذارد؟

خير، خورندگي از خصوصيات شيميايي آب است و رسوبزدا تنها بر خصوصيات فيزيكي آب موثر است (مثل افزايش حلاليت) رسوبزداي الكترونيكي كجا نصب مي‌شود؟ در ورودي هر سيستم نصب مي‌شود و بهتر است محل نصب آن هر چه بيشتر به سيستم نزديك بوده و روي بخش مستقيمي از لوله نصب شود.

آيا مي‌توان رسوبزداي الكترونيكي را در مسير آب ورودي ساختمان‌هاي بزرگ قرار داد؟

خير، تغييرات اعمال شده روي آب فيزيكي بوده و با گذشت زمان و همچنين گذر آب از جريان‌هاي متفاوت (خصوصا پمپ) ضعيف مي‌شوند.

ابعاد لوله انتقال آب در عملكرد رسوبزداي الكترونيكي محدوديت ايجاد مي‌كند؟

به هيچ وجه، امروزه سختي‌گيرهاي الكترونيكي روي لوله‌هايي با قطـر 100 سانتيمتر (40 اينچ) نصب مي‌شوند.

پمپ چه تاثيري بر عملكرد رسوبزداي الكترونيكي دارد؟

پمپ به دليل ايجاد جريان‌هاي آشفته مي‌تواند هسته‌هاي كربنات كلسيم را از بين ببرد به همين دليل رسوبزداي الكترونيكي همواره قبل از سيستم اصلي و بعد از پمپ نصب مي‌شود.

آيا رسوبزداي الكترونيكي در عملكرد سنسورها و تجهيزات الكترونيكي موجود در تاسيسات اخلال ايجاد مي‌كند؟

چند ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده توسط بر رسوبزداي الكترونيكي در درون سيم پيچ متمركز بوده و ضمناً بسيار كوچك است.   توان مصرفي بر رسوبزداي الكترونيكي در چه حدي است؟ اين توان بستگي به ابعاد لوله دارد و تا 5 وات براي سيستم‌هاي كوچك تا 200 وات براي سيستم بزرگ بالاي 112 اينچ متغير است.

اثرات دبي بر عملكرد بر رسوبزداي الكترونيكي چگونه است؟

عملكرد رسوبزداي الكترونيكي وابسته به دبي نيست ولي در سرعت‌هاي پايين ذرات محلول معلق كربنات كلسيم ته‌نشين مي‌شود و اين امر اگر چه جمع‌آوري آنها را ساده مي‌كند ولي گاهي مطلوب نيست. براي ميزان بالاي سرعت محدوديت شناخته شده‌اي براي رسوبزداي الكترونيكي وجود ندارد

آيا روشي براي استخراج ذرات معلق كربنات كلسيم وجود دارد؟

اين ذرات به دو روش قابل جدا شدن هستند استفاده از خاصيت افزايش اندازه كه جمع‌آوري آنها را با فيلترهايي به اندازه ميكرومتر آسان مي كند اين فيلترها به سايزهاي بزرگ ساخته مي‌شوند و بايد از سايزهاي كوچك به صورت موازي استفاه كرد استفاده از خاصيت افزايش حجم كه موجب ته‌نشيني آنها در جريان هايي با سرعت و فشار پايين مي‌گردد به طور مثال در كف برج‌هاي خنك كننده

سختی گیرمغناطیسی

در اثر عبور آب از داخل لوله و تاسيسات به مرور زمان رسوبات مختلفي بر جداره لوله و تاسيسات تشکيل خواهد شد که قسمت عمده اين رسوبات ، کلسيم کربنات (CaCo3) مي باشد . کلسيم کربنات ترکيباتي با اشکال مختلف مي باشد

. يکي از گونه هاي مختلف کلسيم کربنات ، کلسيت (Calcite) مي باشد .کلسيت در دماي پائين تر از 30 c براحتي تشکيل شده و پايدارتر از ديگر گونه هاي کلسيم کربنات مي باشد . اين کريستال ساختار هگزاگونال (Hexagonal) داشته و بر جداره تاسيسات با اب رسوب مي کند. کلسيت در طبيعت به صورت گچ ، سنگ اهک ، سنگ مرمر و عقيق يافت مي شود . شکل ديگر رسوب کلسيم کربنات به صورت آراگونيت مي باشد ؛ آراگونيت در دماي بالاتر از 30 c تشکيل مي شود و نسبت به کلسيت پايداري کمتري دارد

 

. اين کريستال ساختار ارتورومبيک (Orthorombic) داشته که به صورت توده کريستالي بي شکل تشکيل مي شود و تمايل به رسوبگذاري بر جداره تاسيسات در تماس با اب ندارد .آراگونيت در طبيعت به صورت مرواريد و مرجان يافت مي شود .

با توجه به مطالب فوق در اثر عبور جريان آب با سرعت خطي مناسب از حوزه مغناطيسي دستگاه بر اساس اصل القاء الکترومغناطيسي ، جريان القائي ناشي از ميدان مغناطيسي بر هسته زائي و کريستاليزاسيون يونهاي Ca و HCo3 تاثير گذاشته و باعث تغيير شکل کريستالهاي کلسيم کربنات از گونه کلسيت به آراگونيت مي شود که در نهايت توده اي بي شکل از ميکروکريستالهاي آراگونيت تشکيل مي شود که در آب شناور ( به صورت امولسيون ) خواهد بود و تمايل به رسوبگذاري بر جداره تاسيسات در تماس با اب را نداشته و همراه با جريان آب در يک مدار باز از داخل سيستم عبور کرده و تخليه مي گردد و در يک سيکل بسته به هنگام drain سيستم از مدار خارج مي شود. •

توانائي هاي دستگاه اين دستگاه به طور کامل قادر خواهد بود که از ايجاد رسوب جلوگيري نمايد و رسوبات قبلي را نيز متلاشي و به تدريج از بين ببرد . •

مشکلات رسوب و خورندگي همه ما از مشکلاتي که در اثر ايجاد رسوب و خورندگي در لوله ها و ساير تاسيسات بوجود مي آيند ، مطلاع هستيم و به اثرات زيان بار آنها نيز واقف مي باشيم. حفاظت از تاسيسات و لوله ها با روشهاي تصفيه معمول به دليل پيچيدگي فرآيند ها نياز به راهبري دقيق ، مستمر و مشکلي دارد و همچنين صرف هزينه هاي سنگين موجب مي گردد که بعد از مدتي اين بخش ها کارائي خود را از دست بدهند و سيستم بدون حفاظت رها گردد و اين در شرايطي است که رسوب و خورندگي يک حقيقت ثابت شده است و اثرات ويرانگر آن انکار ناپذير بوده و دير اقدام کردن يعني پايان عمر تاسيسات خصوصا اينکه بعضي از ابهاي سخت بسيار مهاجم بوده و در زمينه خورندگي و رسوب بسيار سريع عمل نموده و لوله ها و تاسيسات را به طور سريع مستهلک مي نمايد .

اين دستگاه براي آبهاي سرد و گرم قابل استفاده مي باشد و همانطوري که اشاره شد گذشته از جلوگيري نمودن از ايجاد رسوب ، باعث متلاشي شدن و تجزيه رسوبات قبلي و جلوگيري از خورندگي نيز مي گردد . شما حتي در شرايطي که رسوبات و خورندگي شديد در سيستم و لوله هايتان داريد، هنوز فرصت برايتان باقي است که با استفاده از اين دستگاه از صرف هزينه هاي گزاف تعميرات ، بازسازي ، تعمير و جايگزيني در تاسيسات خود جلوگيري نمائيد .

البته با توجه به دامنه وسيع صنعت و نيازهاي متفاوت صنايع ، طراحي و انتخاب مدل مناسب دستگاه ، حائز اهميت مي باشد که در اين رابطه کارشناسان شرکت فراور پالايش آماده مشاوره و جوابگوئي به شما مي باشند .براي کليه موارد ، دستگاه در انواع و اندازه هاي مختلف موجود مي باشد که با مشورت کادر فني ما قابل انتخاب مي باشد . در عملکرد اين دستگاه هيچگونه انرژي الکتريکي و يا مواد شيميائي مورد استفاده قرار نمي گيرد و چون اثرات آن صرفا تغييرات فيزيکي بر روي آب مي باشد و همين امر ( عدم استفاده از مواد شيميائي ) موجب مي گردد که در کاهش آلودگي محيط زيست نقش بسيار موثري ايفا نمايد . اين مورد وقتي بيشتر نمايان مي گردد که به وضع تاسيسات بدون استفاده از اين دستگاه بنگريم که به عنوان مثال در يک سيکل تبادل يوني به منظور بدست آوردن آبي مناسب چه مقدار نمک به محيط زيست وارد مي گردد و يا اينکه در رسوب زدائي (Acid Wash) چه مقدار مواد شيميائي به محيط زيست تخليه مي گردد.

البته با توجه به مشکلاتي که در رابطه با رسوب و خورندگي در تاسيسات با ان مواجه مي باشيم ، ممکن است باور اين موضوع که با بکارگيري اين دستگاه که به عنوان يک پديده تلقي مي گردد و از اين مشکلات به راحتي رهائي يابيم ، قدري مشکل به نظر برسد ؛ ولي اين واقعيت محض است و شما با بکارگيري اين دستگاه به عملکرد مثبت آن پي خواهيد برد همانطوريکه ساير مصرف کنندگان اين دستگاه به اين باور رسيده اند.

طريقه نصب دستگاه اين دستگاه در حداقل فضاي موجود به صورت vertical يا horizontal با استفاده از اتصالات فيتينگي به سادگي قابل نصب مي باشد. توجه : جهت حذف مواد جامد احتمالي درشت موجود در آب خصوصا ذرات با ترکيبات آهن و منگنز مي بايستي مطابق توصيه کارخانه سازنده در مسير ورودي جريان آب به اين دستگاه از يک واحد استرينر از نوع SPIRA FILTER با اندازه مناسب استفاده نمود و مواد جمع اوري شده احتمالي در ان را هر چند مدت يکبار تخليه نمود

. سرويس و نگهداري دستگاه اين دستگاه به هيچ عنوان نياز به راهبري و سرويس و يا تعمير ندارد، چون در اين دستگاه هيچگونه قطعه متحرکي به کار گرفته نشده است و فقط لوله مياني دستگاه ، همان قسمتي که آب از داخل ان عبور مي نمايد مي بايستي سالي حداکثر دو الي سه بار توسط وسيله مناسبي – برس سيمي – (Cylinder brush) تميز شود و اين تنها سرويس دستگاه مي باشد . ب - دستگاه ممانمعت از ايجاد رسوب ( الکترومغناطيسي) ساخت شرکت Clearwater امريکا عملکرد اين دستگاه از نظر مکانيسم مانند دستگاه قبلي است

. فقط با اين تفاوت که دستگاه انرژي مغناطيسي خود را از يک منبع برق تامين مي نمايد . به نظر شما علت چيست ؟ در دستگاه قبلي براي سايز هاي مختلف لوله هاي موجود در تاسيسات ، سايز هاي مختلف دستگاه ساخته شده است ، بنابراين هر سايزي يک ميدان مغناطيسي مشخص و ثابت دارد که به جريان خطي آب اعمال مي شود . اما در اين مدل ميدان مغناطيسي دستگاه قابل تغيير بوده و مي توان به دلخواه شدت آنرا تغيير دارد ( البته در يک محدوه مشخص )

. از نظر کلي هر دو دستگاه کارائي مناسب را دارند    

 

نکته قابل توجه در استفاده از سختی گیر الکترونیکی این است که جلوی اتلاف انرژی را می گیرد . با توجه به اینکه یک لایه نازک رسوب تا بیش از 90 درصد می تواند باعث هدررفت انرژی شود استفاده از رسوبزدای الکترونیکی که وظیفه پیشگیری از ایجاد رسوب را دارد میتواند در این زمینه به صنایعی که با آب کار میکنند کمک کند .لذا امروزه در مقوله بهینه سازی انرژی استفاده از رسوبزدای الکترونیکی جزئ لاینفک تاسیسات می باشد

شرکت آتیه انرژی سازنده دستگاه سختی گیر رزینی نیز می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت کاتالوگ باتلفن های شرکت  ،تماس بگیرید

تلفکس: 02188420878   

   لینک تلگرام ارتباط با ما : @Zeinodin_javad

 

 

رسوبزدای الکترونیکی ، پاک آب کنترل ،سختی گیرالکترونیکی ، سختی گیرمغناطیسی

 

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...