تلفن : 88420878| ایمیل : info@rosoobgir.com

فعالیت های شرکت عبارت است از : ارائه دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمزمعکوس ،ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی، تولید  رسوبزداي الكترونيكي و التراسونیک  پاك آب كنترل،سختی گیرمغناطیسی ، سختی گیر رزینی و ارائه مواد مصرفی و قطعات  دستگاه تصفیه آبRO

تلفن تماس بادفترمرکزی:88420878

رسوب زدای الکترونیکی

رسوبزدای الکترونیکی - آب شیرین کن صنعتی


تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

یک دستگاه تصفیه آب برای کارخانجات با توجه به نیاز آنها طراحی و تولید میگردد...
 آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی

از جمله کاربردهای آب شیرین کن صنعتی تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی...
سوپر جاذب صنعتی

سوپر جاذب کشاورزی

عمل جذب و انتقال آب به ریشه بار ها به وسیله سوپر جاذب انجام می شود...